KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẤP TRUNG | CÔNG TY CAO MINH

2 năm

Chương trình đào tạo "Kỹ năng quản lý cấp trung" được thiết kế dành riêng cho Công ty Cao Minh chuyên may Vest cao cấp từ năm 1948. Chuyên gia Bùi Đức Chính đã đào tạo và phân tích cụ thể từ chân dung, tư duy phải có của người Quản lý cấp Trung đến những kỹ năng, thủ thuật để giải quyết công việc hiệu quả.

Chương trình đào tạo "Kỹ năng quản lý cấp trung" được thiết kế dành riêng cho Công ty Cao Minh chuyên may Vest cao cấp từ năm 1948. Chuyên gia Bùi Đức Chính đã đào tạo và phân tích cụ thể từ chân dung, tư duy phải có của người Quản lý cấp Trung đến những kỹ năng, thủ thuật để giải quyết công việc hiệu quả.

KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẤP TRUNG | CÔNG TY CAO MINH - Hình 1

Chúc quý Anh/Chị Quản lý của Cao Minh sẽ thành công và thăng tiến hơn nữa trong Công việc của mình.

Trung tâm đào tạo Nhân sự BCC

Dịch vụ đào tạo Doanh nghiệp: https://www.bcc.com.vn/pages/dao-tao-doanh-nghiep

Chương trình đào tạo "Kỹ năng quản lý cấp trung": https://www.bcc.com.vn/mms-ky-nang-quan-ly-cap-trung

Tin chuyên mục

Thông tin chưa được cập nhật

Tin nổi bật

Nhiều người xem nhất

Thông tin chưa được cập nhật

Fanpage Facebook

Bcc