Chọn Hình ảnh Tài liệu Năm sản xuất Tác giả Giá Xem chi tiết
Associate Professional Human Resources International Associate Professional Human Resources International aPHRi 2018 HRCI {{1600000|currency:"":0}} {{currencyUnit}} Xem
Associate Professional Human Resources International Associate Professional Human Resources International aPHRi 2018 HRCI {{1600000|currency:"":0}} {{currencyUnit}} Xem
Professional Human Resources International Professional Human Resources International 2018 HRCI {{4000000|currency:"":0}} {{currencyUnit}} Xem
Professional Human Resources International Professional Human Resources International PHRi 2018 HRCI {{4000000|currency:"":0}} {{currencyUnit}} Xem
Senior Professional Human Resources International Senior Professional Human Resources International SPHRi 2018 HRCI {{4000000|currency:"":0}} {{currencyUnit}} Xem

Đã chọn: {{data.selectedTaiLieu.length}} Tài liệu