Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà TPP 141 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q. 3, TP.HCM

Hotline: 0917 448 068

Số điện thoại: (028) 3930 9396

Fax: ---

Email: consulting@bcc.com.vn

Webite: hrci.bcc.com.vn