Associate Professional in HR International

Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế dành cho người mới vào Nghề nhân sự, hoặc xuất thân không phải từ Nhân sự. Bạn không cần phải có kinh nghiệm trong Nhân Sự.

Professional HR International

Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế dành cho người đã có kinh nghiệm từ 04 năm trở lên trong Nhân sự. Phù hợp với cấp độ Trưởng Phòng.

Senior Professional HR Internaitonal

Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế dành cho người đã có kinh nghiệm từ 06 năm trở lên trong Nhân sự. Đã làm qua các vị trí Giám Đốc Nhân Sự, có kinh nghiệm làm việc ở tầm Chiến lược và Tổ chức lớn.

GPHR.png

Global Professional HR

Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế dành cho người đã có kinh nghiệm từ 08 năm trở lên trong Nhân sự. Đã làm qua vị trí Giám Đốc Nhân Sự và làm việc tại các tập đoàn nước ngoài, tập đoàn đa Quốc gia.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BCC was born with an ambition to be the leader in consulting, training and human resource management.

Chứng chỉ aPHRi

Khóa học ngắn hạn, giúp học viên luyện thi lấy chứng chỉ aPHRi. Do BCC - đơn vị được HRCI ủy quyền đào tạo luyện thi tại Việt Nam - trực tiếp tổ chức và giảng dạy, theo giáo trình chuẩn của HRCI.

Chứng chỉ PHRi

Khóa học ngắn hạn, giúp học viên luyện thi lấy chứng chỉ PHRi. Do BCC - đơn vị được HRCI ủy quyền đào tạo luyện thi tại Việt Nam - trực tiếp tổ chức và giảng dạy, theo giáo trình chuẩn của HRCI.

Chứng chỉ SPHRi

Khóa học ngắn hạn, giúp học viên luyện thi lấy chứng chỉ SPHRi. Do BCC - đơn vị được HRCI ủy quyền đào tạo luyện thi tại Việt Nam - trực tiếp tổ chức và giảng dạy, theo giáo trình chuẩn của HRCI.

Thông tin giảng viên

BCC ra đời với một tham vọng được ấp ủ sẽ trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo khảo thí và quản trị nguồn nhân lực.  

Tin tức và sự kiện

BCC ra đời với một tham vọng được ấp ủ sẽ trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo khảo thí và quản trị nguồn nhân lực.

Các đối tác chiến lược của BCC

Sự hợp tác cho một tương lai bền vững